Arkitekten

har ordet

target1

Arkitekten

har ordet

target1
b37e1e0b41e8556748eee393d9aea703

OM LEILIGHETENE

“et svært spennende og utfordrende prosjekt med unike kvaliteter”.

Ifølge sivilarkitekt Gabriel Schanche Gilje i Plank Arkitekter har tomta vært utfordrende å prosjektere på. Et bratt skrånende terreng byr på mange utfordringer. Samtidig gir det også enorme muligheter til å skape et spennende og særegent prosjekt. Det har vært viktig å utforme et prosjekt som er tilpasset nærområdet. Fra Bruvikveien vil volumene minne om to store eneboliger med en åpning mellom som gir luft og utsikt til fjell og fjord.

Målet har vært mest mulig utsikt for flest mulig leiligheter. Det har vært store utfordringer knyttet til vertikal kommunikasjon i forhold til terrenget. Vi har løst dette på en god måte. Blant annet har det vært svært viktig å få bilene i parkeringsanlegg under bakken, til fordel for lekeplass og oppholdssoner oppe i dagen, sier han.
Screen%20Shot%202017-09-20%20at%2011_54_00
godt lys, god utsikt

Leilighetene ligger nesten som trapper nedover terrenget slik at alle vil få så godt lys og så god utsikt som mulig. - Vi har splittet volumet i to for å bevare utsikt. I stedet for å bygge en vegg mellom de to delene, har vi åpnet opp. Det skaper rom og frihetsfølelse, slår han fast.
forskjellige boliger

Terrenget tilsier at man får en variert bygningstypeologi. Noen har større terrasser enn andre, mens de med mindre terrasser kanskje har enda bedre utsikt eller solforhold. Noen vil være eksklusive og ha heis opp til leiligheten, mens andre er lengre nede og dermed mer i kontakt med lekeplass og uteareal. En slik variasjon er framfor alt et godt utgangspunkt for et godt bomiljø, sier Schanche Gilje.
trekledning og sedum

Materialvalg er trekledning og sedum på tak. - Når taket blir den femte fasaden, er det viktig at det er noe som er iøyefallende og vakkert.  Derfor har vi valgt et beplantet tak, som er grønt om våren og forsommeren, men som går over i rødlige farger om høsten. Det er innfelt i reguleringsplanen at materialvalg tilpasser seg omgivelsene og bebyggelsen rundt, forklarer han.
Screen%20Shot%202017-09-20%20at%2011_54_40